RELIABLE TUBE PLUG

ปิดผนึกการรั่วไหลในท่อแลกเปลี่ยนความร้อนอย่างถาวร โดยไม่ต้องเชื่อม
Condenser service

Reliable Tube Plug
ปลั๊กปิดผนึกรอยรั่วอย่างถาวร โดยไม่ต้องเชื่อม

Pop-A-Plug P2 High Pressure Tube Plugs โซลูชั่นการปิดผนึกรอยรั่วในท่อแลกเปลี่ยนความร้อนหรือท่อคอนเดนเซอร์ (condenser) โดยไม่ต้องเชื่อม ปลั๊ก ที่สามารถกำจัดปัญหาแตกร้าวบริเวณรอบที่เกิดขึ้นจากความร้อนในการเชื่อม ซึ่งการติดตั้งปลั๊กมีความสะดวก รวดเร็วเพียงไม่กี่วินาที โดยใช้วิธีการติดตั้งแบบไฮโดลิก ซึ่งปลั๊ก (Reliable Tube Plug) สามารถทนต่อแรงกดดันและความร้อนได้สูง อีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ASME

Heat exchanger หรือท่อแลกเปลี่ยนความร้อน ที่ชำรุด เนื่องจากการกัดกร่อน ซึ่งส่งผลให้เกิดการรั่วไหลภายในท่อ การซ่อมแซม ต้องอุดรอยรั่วด้วยการเชื่อมติดด้วยความร้อนหรือใช้ปลั๊กแบบตอก จะทำให้พื้นผิวเกิดความเสียหายหรืออาจทำให้วัสดุเปลี่ยนสภาพได้ เมื่อต้องการถอดออก จะถอดออกได้ยากและมีโอกาสเกิดความเสียหายได้

Why Choose Reliable Tube Plug

Tube Plug

ปิดผนึกการรั่วไหลในท่อ Condenser อย่างถาวร โดยไม่ต้องเชื่อม

Play Video

 Pop-A-Plug P2 High Pressure Tube Plugs

POP-A-PLUG
POP-A-PLUG

Advantages

Application

ให้วิปเทลเข้าไปพิสูจน์ให้คุณเห็น

ติดต่อเราวันนี้ เห็นผลจริงกับตา

063-271-9119

ติดต่อฝ่ายขาย

Scroll to Top