ใบพัดประหยัดพลังงานและอะไหล่สำหรับคูลลิ่งทาวเวอร์

FAN AND SPARE PARTS
COOLING TOWER

FAN AND SPARE PART FOR COOLING TOWER

ใบพัดประหยัดพลังงานสำหรับ
คูลลิ่งทาวเวอร์ประหยัดได้สูงสุดถึง 20%

ใบพัดอุตสาหกรรมที่มีความสมบูรณ์แบบทางกลศาสตร์ ทำให้การเปลี่ยนใบพัดใหม่ในพัดลมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
● ใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบและทดสอบสมรรถภาพ ภาคสนามว่าทำได้จริง
● การวัดกระแสลมที่แม่นยำ เที่ยงตรงตามมาตรฐานโลกของ CTI และ ASME
● ทีมวิจัยที่แข็งแกร่ง พัฒนาไม่หยุดยั้ง สมรรถภาพของใบพัดจึงก้าวต่อไป

Play Video

ใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบและทดสอบสมรรถภาพ ภาคสนามว่าทำได้จริง

การวัดกระแสลมที่แม่นยำ เที่ยงตรงตามมาตรฐานโลกของ CTI และ ASME

ทีมวิจัยที่แข็งแกร่ง พัฒนาไม่หยุดยั้ง สมรรถภาพของใบพัดจึงก้าวต่อไป

FAN AND SPARE PART FOR COOLING TOWER

Spare Parts สำหรับคูลลิ่งทาวเวอร์

Spare Parts ที่ได้มาตรฐานระดับสากล สำหรับใช้ใน Cooling Tower เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ EVAPTECH และ EVAPCO รับประกันคุณภาพและการใช้งานระดับพรีเมี่ยม

Contact Us

คุณภาพที่รอการพิสูจน์จากคุณ อย่ารอช้าที่จะร่วมงานกับเรา

Scroll to Top