สินค้าอุตสาหกรรมที่เน้นนวัตกรรม

INNOVATION PRODUCTS

PRODUCTS

ENGINEERING INNOVATION

สินค้าอุตสาหกรรมเฉพาะทาง ที่เน้นนวัตกรรม โดยมีการพัฒนาสินค้าและบริการนำเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาและมอบคุณค่างานวิศกรรมให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด 

ONIS - Quick Line Blind

เทคโนโลยีแยกระบบ (Blind Isolation) ปิดระบบเร็ว ลดเวลาการทำงาน เพิ่มความปลอดภัย

Steamloc – Venturi Steam Trap

สตีมล็อก เป็นกับดักไอน้ำ (Steam trap) ที่ใช้ในระบบท่อส่งไอน้ำ เพื่อช่วยระบายน้ำกลั่น (Condensate) และแก๊สต่างๆ ออกจากระบบท่อส่ง

WONDER - RGR

RETRACTABLE GROUNDING REEL FOR FLOATING ROOF TANKS อุปกรณ์สายล่อฟ้าที่ยืดหดได้ตามขนาดของ Floating Roof Tanks

Diffusion - Wear Plate

แผ่นกันสึก ที่คำนึงถึงการยืดอายุการใช้งานชิ้นส่วนเครื่องจักร เพื่อลดการสูญเสีย ลด Down Time ให้น้อยที่สุด

Decamex® - Online Cleaning

ผงเคมีแห้ง สำหรับการทำความสะอาด FIN-FAN แบบ ON-LINE โดยไม่ต้องหยุดระบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของอากาศใน FIN-FAN Cooler

Contact Us

คุณภาพที่รอการพิสูจน์จากคุณ อย่ารอช้าที่จะร่วมงานกับเรา

Scroll to Top