banner-header-home---evapco

COOLING TOWER

banner-header-cooling
previous arrow
next arrow

COOLING TOWER

โซลูชั่นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคูลลิ่งทาวเวอร์

Innovative Cooling Tower จากแบรนด์อันดับ 1 ของโลก EVAPCO / EVAPTECH ที่พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพทางวิศวกรรมของ คูลลิ่งทาวเวอร์ ระดับพรีเมี่ยมและเป็นไปตามาตรฐานสากล ใช้ computer software มาช่วยในการติดตั้ง มีการทดสอบก่อน ทำให้ performance เป็นไปตามที่ต้องการ

คูลลิ่งทาวเวอร์ หรือ หอผึ่งเย็น คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการลดอุณหภูมิของน้ำที่ใช้งานในกระบวนการผลิต ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยหลักการของคูลลิ่งทาวเวอร์ คือ จะนำน้ำที่ร้อนจากกระบวนการผลิต มาแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศภายนอกให้อุณหภูมิของน้ำลดลง เพื่อนำกลับไปใช้งานใหม่ ซึ่งนอกจากนี้ คูลลิ่งทาวเวอร์ ก็จำเป็นที่จะต้องมีการบำรุงรักษา (Preventive Maintenance) เพื่อทำให้ยังทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และ ไม่เกิดความเสียหายระหว่างการใช้งาน

EVAPCO - LOGO

READY-TO-USE
COOLING TOWER

Evapco offers premium-quality packaged cooling tower.

COOLING TOWER REVAMP
&SUPPLY OF PARTS

Evaptech is the world leader in large, fieldcrest cooling tower technology.

Why Choose us?

  • คุณภาพการผลิตที่ดีเยี่ยม

  • สมรรถภาพที่ล้ำสมัย

  • เสถียรภาพของระบบที่หายห่วง

  • การดูแลหลังการขายอย่างมืออาชีพ

PACKAGE COOLING TOWER

EVAPCO’s leadership in product design and quality. The 60,000-square foot facility is among the largest and most advanced of its type in the HVAC and refrigeration industries.

FIELD ERECTED COOLING TOWER

EvapTech® is a premier coolingtower designer, manufacturer and contractor providing Research Powered Solutions for customer needs in the power generation, industrial, refrigeration and HVAC evaporative cooling markets.

OUR PROJECTS

Contact Us

คุณภาพที่รอการพิสูจน์จากคุณ อย่ารอช้าที่จะร่วมงานกับเรา

Scroll to Top